Prijava

Prijave sa tačnim podacima (ime, prezime, datum rođenja, disciplina, kategorija…) kao i video snimke slati na e mail adresu msks.festival@gmail.com

Video snimke slati putem https://wetransfer.com