Smještaj

Hotel “Energetik” Ugljevik

Trg  đenerala Draže bb,76 330

Ž.R. :555-001-00004928-26

Ponuda

1.Prenoćište sa doručkom (po osobi)

2. Pansionski  obroci

 

web: www.hotelenergetik.ba