Varijete muzika

Varijete muzika

I kategorija

Takmičari rođeni 2009. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

II kategorija

Takmičari rođeni 2007. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

III kategorija

Takmičari rođeni 2005. god. i mlađi

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 7 minuta (najmanje dve kompozicije)

IV kategorija

Takmičari rođeni 2003. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta (najmanje dve kompozicije)

 

V kategorija

Takmičari rođeni 2001. god. i mlađi

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta (najmanje dvije kompozicije)

Kotizacija:50 KM (25 eura)

Pobjednik kategorije: 200 KM (100 eura)

VI Kategorija

Takmičari rođeni 2000. god. i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dvije kompozicije

 

*U kategorijama solisti – varijate muzika dozvoljeno je izvođenje kompozicija:

Mizet, Polka, Tango, Valcer, Dzez i obrade klasičnih kompozicija

 *U disciplini solisti –  varijate muzika,novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara, osim u kategoriji VI gdje je potrebno da nastupi više od 12 takmičara.