Kamerni sastavi

Propozicije – kamerni sastavi

U  kamernim sastavima ne može nastupiti više od devet (9) izvodjača. U sastavu mogu biti harmonike ili ansambli u kojima je najmanje jedan instrument harmonika.

I kategorija

Učenici I-III razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 6 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

 

II kategorija

Učenici IV –VI razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 8 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

 

III kategorija

Učenici S.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

 

IV Kategorija

Studenti i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta

( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)