LOKACIJE TAKMIČENJA

Centar za kulturu „Semberija“ Bijeljina

(Patrijarha Pavla 1, Bijeljina 76300)

Sokolski dom Bijeljina

(Q65F+789, Patrijarha Pavla, Bijeljina 76300)

Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

(Karađorđeva 3, Ugljevik 76330)