Orkestri

Propozicije – orkestri

I Kategorija

Učenici O. M. Š.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

II Kategorija

Učenici S. M. Š.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)