Pravilnik

Read this on English 

Udruženje umjetnika “ARTIST” i  muzička škola “Kornelije Stanković“ Ugljevik- Bijeljina, u okviru manifestacije “DANI HARMONIKE” 2018. organizuju od 20. do 22. aprila 2018. godine takmičenje za soliste na harmonici, kamerne sastave i orkestre.

  1. Takmičenje je otvoreno za  sve učenike osnovnih i srednjih škola kao i studente muzičkih akademija svih nacionalnosti iz zemlje  i inostranstva.

2.Takmičenje se  održava se u Ugljeviku od 20.-22. aprila 2018. godine  – u disciplinama: solisti na harmonici, kamerni sastavi i orkestri.

  1. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na takmičenju je 01.04.2018. godine.

4.Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta:

  1. a)   Popunjen prijavni list
  2. b)  Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih ili pasoša (dokaz o pohadjanju odgovarajućeg razreda)
  3. c) Dokaz o izvršenoj uplati donacije
  4. Takmičarsku prijavu treba poslati na adresu:

U.G. “ARTIST”

Djakona Avakuma br. 3, 76 300 Bijeljina

Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

Takmičarska prijava se može poslati i elektronskom poštom na e-mail adresu:

msks.festival@gmail.com

  1. Novčana kotizacija za sve kategorije u disciplini solisti iznosi 50 KM (25 eura),osim kategorije VI i kategorije V u disciplini varijate u kojoj kotizacija iznosi 60KM (30 eura)

U disciplini kamerni sastavi kotizacija za učešće iznosi:

Kategorija I ( I – III raz. O.M.Š.)

Duo:50 KM (25 eura)

Trio:60 KM (30 eura)

Kvatret:80 KM (40 eura)

Kvnintet:100 km (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Kategorija II (IV-VI raz. O.M.š.)

Duo:50 KM (25 eura)

Trio: 60 KM (30 eura)

Kvartet:80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM ( 60eura)

Kategorija III S.M.Š.

Duo:50 KM (25 eura)

Trio:60 KM (30 eura)

Kvartet:80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Kategorija IV Studenti

Duo:50 KM (25 eura)

Trio:60 KM (30 eura)

Kvartet:80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Orkestri

I Kategorija :Učenici O.M.Š.

Kotizacije:200 KM (100 eura)

II Kategorija: Učenici S.M.Š.

Kotizacije:200 KM  (100 eura)

 

Kotizacije uplatiti na žiro račun: PAVLOVIC INTERNATIONAL BANK a.d. Bijeljina 554-001-00004757-69

Sa naznakom za učešće na takmičenju „Dani harmonike“.

(U slučaju otkazivanja učešća na takmičenju iznos takmičarske kotizacije se ne vraća kandidatu)

7.Takmičari sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove.

8.Organizator će obezbjediti novčane nagrade:

-Nastavnicima čiji su učenici pobjednici kategorija, osim kategorije VI (studenti), i disciplini varijate muzika, gdje se novčana nagrada ne isplaćuje nastavniku čiji je takmičar pobjednik kategorije.

-pobjedniku svake kategorije (ukoliko je ocjenjen bodovina od 90-100)

U kategorijama kamernih sastava novčanu nagradu dobija prvoplasirani sastav.

9.Ako se dogodi da u bilo kojoj takmičarskoj kategoriji ne nastupi vise od 10 takmičara ,organizator neće isplatiti novčanu nagradu! Osim u kategoriji VI i V kategoriji varijate muzike gdje je potrebno da nastupi više od 12 takmičara.

10.Kompletan raspored takmičarskih nastupa biće objavljen na web sajtu www.daniharmonike.com  najkasnije 10 dana prije početka takmičenja.

11.Takmičarima se  dodjeljuju  nagrade,pohvale i diplome  za učešće po sledećem principu:

Prva nagrada:90,00-100 poena

Druga nagrada:80,00-89,99 poena

Treća nagrada:70,00-79,99 poena

Pohvalu osvajaju takmičari  ocjenjeni sa 60,00-69,99 poena

Svi ostali takmičari biće nagradjeni diplomom za učešće.

Broj nagrada nije ograničen.Ukoliko više takmičara pretendenata na zvanje laureata kategorije ,ima isti broj poena,prednost se daje mlađem kandidatu.

12.Takmičenje učenika prati i ocjenjuje  internacionalni žiri sastavljen od najeminentnijih muzičkih pedagoga i koncertnih izvodjača.

13.Odluke žirija su konačne i neopozive!Član žirija nema  pravo da ocjenjuje kandidata kome je nastavnik i sa kojim je u srodstvu.

14.Takmičenje je otvoreno za javnost i prisustvo medija.

15.Svi učesnici se odriču na materijalnu nadoknadu povodom eventualnih radio-televiziskih snimanja.

16.Svi pobjednici kategorija su obavezni nastupiti na završnom koncertu i prisustvovati dodjeli nagrada i priznanja. Neodazivanje povlači za sobom diskvalifikaciju.

17.Svi takmičari su dužni neposredno pred nastup predati jedan primjerak nota programa koji izvode sekretaru žirija.