Pravilnik 2021

Pravilnik

Udruženje umjetnika “ARTIST” i muzička škola “Kornelije Stanković“ Ugljevik- Bijeljina, u okviru manifestacije “DANI HARMONIKE” 2021. organizuju prvo online takmičenje za soliste na harmonici, kamerne sastave i orkestre.

1. Takmičenje je otvoreno za sve učenike osnovnih i srednjih škola kao i studente muzičkih akademija svih nacionalnosti iz zemlje i inostranstva.

2. Takmičenje se odvija po kategorijama u skladu sa propozicijama.. Solisti izvode program napamet i u cijelosti. Kamerni sastavi i orkestri nisu u obavezi da program izvode napamet.

3. Rad žirija regulisan je posebnim pravilnikom. Takmičenje učenika ocjenjuje internacionalni žiri sastavljen od najeminentnijih muzičkih pedagoga i koncertnih izvodjača. Odluke žirija su konačne i neopozive! Član žirija nema pravo da ocjenjuje kandidata kome je nastavnik i sa kojim je u srodstvu.

4. Takmičarima se dodjeljuju nagrade, pohvale i diplome za učešće po sledećem principu:

Prva nagrada:90,00-100 poena

Druga nagrada:80,00-89,99 poena

Treća nagrada:70,00-79,99 poena

Pohvalu osvajaju takmičari ocjenjeni sa 60,00-69,99 poena

Svi ostali takmičari biće nagradjeni diplomom za učešće.

Broj nagrada nije ograničen. Ukoliko više takmičara pretendenata na zvanje laureata kategorije, ima isti broj poena, prednost se daje mlađem kandidatu.

Svi pobjednici kategorija dobijaju:

– Medalje i diplome

– Novčanu nagradu u skladu sa odredbama u Pravilniku

– Pravo učešća na koncertu laureata u okviru XII „Dana harmonike“, koji će se održati u septembru 2020.godine.

– Apsolutni pobjednik takmičenja dobija pehar i diplomu.

5. Za takmičenje je potrebno dostaviti:

1.Popunjene tačne podatke (ime, prezime, datum rođenja,telefon, mjesto, država, kategorija, program…) 2.Dokaz o izvršenoj uplati 3.Izvod iz matične knjige rođenih

· Video snimak takmičara šalje se ( po mogućnosti) u Mp4 formatu

· Na snimku se moraju jasno vidjeti instrument, lice i ruke izvođača (solista), korepetitor, duo, ansambl, orkestar

· Prekid video snimka nije dozvoljen, kao i montiranje ili playback

· Snimak koji ne odgovara zadatim uslovima, biće vraćen, sa zahtjevom da se u najkraćem mogućem roku dostavi novi, koji odgovara ovom pravilniku

· POPUNJENE PODATKE I VIDEO SNIMAK SLATI NA MEJL : msks.festival@gmail.com

6. Prijavljivanje je nakasnije do 15. juna 2020.godine. Rezultati takmičenja biće objavljeni na sajtu www.daniharmonike.com 5.og jula 2020.godine.

Svi video snimci biće objavljenji na zvaničnom You – tube kanalu Dani harmonike 4.og jula.

7. Novčana kotizacija za sve kategorije u disciplini solisti iznosi 40 KM (20 eura)

U disciplini kamerni sastavi kotizacija za učešće iznosi:80KM (40 eura)

Orkestri: 100KM (50 eura)

8. Kotizacije uplatiti na žiro račun: „NAŠA BANKA“ a.d. Bijeljina 554-001-00004757-69

Sa naznakom za učešće na takmičenju „Dani harmonike“.

(U slučaju otkazivanja učešća na takmičenju iznos takmičarske kotizacije se ne vraća kandidatu)

9. Organizator će obezbjediti novčane nagrade:

– pobjedniku svake kategorije (u disciplini solisti) u iznosu od 100KM (50 eura), osim u kategoriji IX u kojoj novčana nagrada iznosi 400KM (200 eura)

– Ako se dogodi da u bilo kojoj takmičarskoj kategoriji ne nastupi vise od 10 takmičara ,organizator neće isplatiti novčanu nagradu! Osim u kategoriji IX gdje je potrebno da nastupi više od 12 takmičara.

10. Učešćem u takmičenju, takmičari se automatski odriču prava na materijalnu nadoknadu povodom eventualne publikacije i distribucije muzičkih video snimaka na CD, DVD izdanjima i Internetu.

11. Prijavom na takmičenje kandidat zajedno sa svojim roditeljem ili starateljem potvrđuje da prihvata uslove i pravila takmičenja

 

Direktor takmičenja: mr Slaviša Perić

Tel:0038765/181-484