PROPOZICIJE 2022

PRETKATEGORIJA A

Godište takmičara: 2013. i mlađi.

Trajanje programa: do 3 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

PRETKATEGORIJA B

Godište takmičara: 2015. i mlađi.

Trajanje programa: do 3 minuta.

Program: Slobodan program

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

I KATEGORIJA

Godište takmičara: 2012.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

II KATEGORIJA

Godište takmičara: 2011. 

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

III KATEGORIJA

Godište takmičara: 2010.

Trajanje programa: do 6 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

IV KATEGORIJA

Godište takmičara: 2009.

Trajanje programa: do 8 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

V KATEGORIJA

Godište takmičara: 2008.

Trajanje programa: do 10 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

VI KATEGORIJA

Godište takmičara: 2007.

Trajanje programa: do 12 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

VII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2005. i mlađi.

Trajanje programa: do 15 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

VIII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2003. i mlađi.

Trajanje programa: do 20 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

IX KATEGORIJA

Godište takmičara: 2002. i stariji.

Trajanje programa: do 25 minuta.

  • Program: Kompozicija nastala do 1800 godine
  • Program po slobodnom izboru

*U okviru programa najmanje jedna kompozicija mora biti originalno pisana za harmoniku.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 300KM (150eura)

Novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u kategoriji nastupi više od 10 takmičara.

*U disciplini solista, novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara.

Propozicije – kamerni sastavi

U  kamernim sastavima ne može nastupiti više od devet (9) izvodjača. U sastavu mogu biti harmonike ili ansambli u kojima je najmanje jedan instrument harmonika.

I kategorija

Učenici I-III razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 6 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

II kategorija

Učenici IV –VI razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

III kategorija

Učenici S.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

IV Kategorija

Studenti i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta

( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

 Varijete muzika

PRETKATEGORIJA

Takmičari rođeni 2012. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 4 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

I kategorija

Takmičari rođeni 2010. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

II kategorija

Takmičari rođeni 2008. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

III kategorija

Takmičari rođeni 2006. god. i mlađi

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 7 minuta (najmanje dve kompozicije)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

IV kategorija

Takmičari rođeni 2004. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta (najmanje dve kompozicije)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

V kategorija

Takmičari rođeni 2002. god. i mlađi

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta (najmanje dvije kompozicije)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

VI Kategorija

Takmičari rođeni 2001. god. i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dvije kompozicije

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

*U kategorijama solisti – varijate muzika dozvoljeno je izvođenje kompozicija:

Mizet, Polka, Tango, Valcer, Džez i obrade klasičnih kompozicija

 *U disciplini solisti –  varijete muzika,novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara.

Prijave takmičara poslati najkasnije do 20. marta 2022.