PROPOZICIJE 2024

U OKVIRU 16. FESTIVALA DANI HARMONIKE PO PRVI PUT ĆE SE ODRŽATI KUP EVROPE ( ACCORDION EURO COUPE).

EURO COUPE ĆE SE ODRŽATI U KATEGORIJAMA SOLISTA, SENIOR CLASSIC(IX KATEGORIJA) I SENIOR VIRTUOSO(VARIETE V KATEGORIJA).

PRETKATEGORIJA

Godište takmičara: 2015. i mlađi.

Trajanje programa: do 3 minuta.

Program: Slobodan program

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

I KATEGORIJA

Godište takmičara: 2014.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

II KATEGORIJA

Godište takmičara: 2013. 

Trajanje programa: do 6 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

III KATEGORIJA

Godište takmičara: 2012.

Trajanje programa: do 7 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 150KM (75eura)

IV KATEGORIJA

Godište takmičara: 2011.

Trajanje programa: do 8 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 150KM (75eura)

V KATEGORIJA

Godište takmičara: 2010.

Trajanje programa: do 10 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

VI KATEGORIJA

Godište takmičara: 2009.

Trajanje programa: do 12 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

VII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2007. i mlađi.

Trajanje programa: do 15 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

VIII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2005. i mlađi.

Trajanje programa: do 20 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

*U disciplini solista, novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara.

IX KATEGORIJA

Godište takmičara: 2004. i stariji.

Prva runda:

Trajanje programa: do 18 minuta.

  • Program: Kompozicija nastala do 1800. godine
  • Program po slobodnom izboru, uključujući jednu kompoziciju virtuoznog karaktera

*U okviru programa najmanje jedna kompozicija mora biti originalno pisana za harmoniku.

Druga runda(ACCORDION EURO COUPE/ KUP EVROPE):

Trajanje programa: do 18 minuta.

  • Program: Polifonično ciklično djelo koje mora biti izvedeno u cijelini (nije dozvoljeno izvoditi pojedine stavove iz ciklusa.)
  • Program po slobodnom izboru uključujući djela različitih žanrova, stilova i epoha

*Kompozicije iz prve runde se ne smiju ponavljati u drugoj.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 1000€

Drugo mjesto : 300€

Treće mjesto : 200€

*Novčana nagrada za drugo i treće mjesto se isplaćuje ukoliko u kategoriji nastupi više od 10 takmičara.

Propozicije – kamerni sastavi

U  kamernim sastavima ne može nastupiti više od devet (9) izvodjača. U sastavu mogu biti harmonike ili ansambli u kojima je najmanje jedan instrument harmonika.

I kategorija

Učenici I-III razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 6 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

II kategorija

Učenici IV –VI razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 300KM (150eura)

III kategorija

Učenici S.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 300KM (150eura)

IV Kategorija

Studenti i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 18 minuta

( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 400KM (200eura)

 Varijete muzika

I kategorija

Takmičari rođeni 2013. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 100KM (50eura)

II kategorija

Takmičari rođeni 2011. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 7 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 150KM (75eura)

III kategorija

Takmičari rođeni 2009. god. i mlađi

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta (najmanje dve kompozicije)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

IV kategorija

Takmičari rođeni 2005. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta (najmanje dvije kompozicije)

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 200KM (100eura)

*U kategorijama solisti – varijate muzika dozvoljeno je izvođenje kompozicija:

Mizet, Polka, Tango, Valcer, Džez i obrade klasičnih kompozicija

 *U disciplini solisti –  varijete muzika,novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara.

V Kategorija (SENIOR VIRTUOSO)

Takmičari rođeni 2004. god. i stariji

Prva runda:

  • Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 8 minuta (dvije kompozicije različitih karaktera i raspoloženja)

Druga runda(ACCORDION EURO COUPE/ KUP EVROPE):

  • Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 8 minuta (najmanje dvije kompozicije različitih karaktera i raspoloženja)

*Kompozicije iz prve runde se ne smiju ponavljati u drugoj.

Nagrada:

Pobjednik kategorije : 500€

Drugo mjesto: 200€

Treće mjesto 100€

*Novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u kategoriji nastupi više od 8 takmičara.

ORKESTRI: ( u orkestrima ne može nastupiti manje od 9 članova)

A kategorija

Učenici OMŠ

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

B kategorija

Učenici SMŠ

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 18 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

C kategorija

Studenti i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 25 minuta

( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Prijave takmičara poslati najkasnije do 01. aprila 2024.