Satnica 2021

PRETKATEGORIJA A

06.06.2021. (nedjelja)  Plava sala CZK ,,FilipVišnjić” Ugljevik

15:00h

David Pršurić (Hrvatska)
Filip Malićević (BiH)
Maksim Trifković (BiH)
Marko Sušac (BiH)
Vasilije Blagojević (BiH)
Vuk Đokić (Srbija)
Vuk Stevanović (BiH)
Vukašin Jović (BiH)

 

PRETKATEGORIJA B

 

06.06.2021. (nedjelja ), Plava sala CZK ,,FilipVišnjić” Ugljevik

15:20h

Filip Kovačević (BiH)
Pavle Milovanović (BiH)
Vuk Benović (BiH)

 

I KATEGORIJA

06.06.2021. (nedjelja ), Plava salaCZKFilipVišnjić” Ugljevik

15:30h

Aleksa Jovanović (Srbija)
Aleksandar Radović (BiH)
Filip Glamočić (BiH)
Igor Galić (BiH)
Milan Njegić (BiH)

 

II KATEGORIJA             

06.06.2021. (nedjelja ), Plava sala CZK ,,FilipVišnjić” Ugljevik

16:15h

Ajdin Gljiva ( BIH)
Aleksa Cvijić (BiH)
Amela Mujkanović (BiH)
Đorđe Ljubojević (BiH)
Đorđe Perić (BiH)
Lazar Blagojević (BiH)
Luka Ljubojević (BiH)
Nemanja Kalajdžić (BiH)
Sara Delić (BiH)
Stefan Ljubojević ( BiH)
Teodora Živković (BIH)
Vanja Lazar Korać (Srbija)

 

III KATEGORIJA

06.06.2021. (nedjelja ) Plava sala CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

17:30h

Aleksandar Slavujević (Srbija)
Dejan Jovičić (BiH)
Marko Matić (BiH)
Vedad Huskić (BiH)

 

 

IV KATEGORIJA

06.06.2021. (nedjelja) Plava sala CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

10:00h

Ajdin Klapić (BiH)
Ajdin Okić (BiH)
David Miličić (BiH)
Ensar Đulović (BiH)
Faris Halilović (BiH)
Marko Majstorović (BiH)
Marko Vranić (BiH)
Tarik Čergić (BiH)
Vladimir Stojanović (BiH)
Zlatko Kuljaninović (BiH)

 

V KATEGORIJA

06.06.2021. (nedjelja ) Plava sala  CZK „Filip Višnjić“ Ugljevik

12:00h

Lazar Bajić (BiH)
Matej Paponja (BiH)
Nikola Uletilović (BiH)
Pavle Malićević (BiH)
Veljko Jovanić (BiH)

 

VI KATEGORIJA

06.06.2021. (nedjelja) Plava sala CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

13:15h

Amar Ćosić (BiH)
Hamza Udovčić (BiH)
Husejn Bajraktarević (BiH)
Isidora Prodanović (Srbija)
Peter Kostić (BiH)

 

VII KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

11:00h

Aleksa Kević (BiH)
Aleksandar Pejović (Srbija)
Bane Cvijetić (BiH)
Miloš Milivojević (BiH)
Sara Rodić (BiH)

 

VIII  KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

12:30h

Dalibor Vujičić (BiH)
Dimitrije Malinović (BiH)
Ivan Bonić (BiH)
Petar Dinčić (Srbija)
Radovan Ivanović (BiH)

 

 

IX KATEGORIJA

04.06.2021. (petak) Bijeljina, velika sala  CZK ,,Semberija“

11:00h

Dragan Jelačić (BiH))
Dragoslav Vasiljević (Srbija)
Edvin Halilović (BiH)
Lazar Živadinović (Srbija)
Marija Turšijan (Srbija)

 

14:00h

Marina Jokičić (Srbija)
Milena Radović (Srbija)
Miloš Obradović (Srbija)
Muris Šerifović (BiH)
Vehbija Hodžić (BiH)

 

VARIJETE PRETKATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

15:00h

Marjan Kokanović ( BiH)
Nikolaj Pavlović (BiH)
Marko Sušac (BiH)
Miodrag Vuković (BiH)

 

VARIJETE I KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

15:30h

Božo Gajić (BiH)
Đorđe Perić (BiH)
Mihailo Lazarević (BiH)
Nemanja Kalajdžić (BiH)
Nikola Lazić (BiH)
Rade Todorović
Spasoja Mitrović (BiH)
Zoran Pavlović (BiH)

 

VARIJETE II KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

16:15h

Dejan Divljanović (BiH)
Dejan Jovičić (BiH)

 

VARIJETE III KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

16:30h

Amar Ćosić (BiH)

 

VARIJETE VI KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

16:45h

Ivan Lasić (BiH)

 

KAMERNI SASTAVI I KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

17:15h

Đorđe Perić i Dejan Jovičić (BiH)
Rade Todorović i Nikola Lazić(BiH)

 

KAMERNI SASTAVI  II KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

17:30h

Đorđe Perić, Amar Ćosić i Dejan Jovičić (BiH)
Ivan Barbarić, Tomislav Grizelj, Jure Rupčić (BiH)

 

KAMERNI SASTAVI  III KATEGORIJA

05.06.2021. (subota) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

18:00h

Sara Rodić, Dejan Knežević, Jasmin Muljkanović, Ajdin Brdar, Bojan Prelić (BiH)

 

KAMERNI IV KATEGORIJA

06.06.2021. (nedjelja) Plava sala  CZK ,,Filip Višnjić” Ugljevik

14:15h

Trio AccoFem (Ljiljana Đačanin, Miljana Đurović i Marija Turšijan) – Srbija