SATNICA 2022

SOLISTI

02.04.2022. (subota) od 10:30h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

PRETKATEGORIJA A

1.Vuk Benović (BiH)

PRETKATEGORIJA B

1.Danilo Nikolić (BiH)
2.Filip Kovačević (BiH)
3.  Lara Valent (SRB)
4.Mia Zovko (BiH)
5.Vasilije Blagojević (BiH)

I KATEGORIJA

02.04.2022. (subota) od 11:00h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Adnan Hasanspahić (BiH)
2.Filip Malićević (BIH)
3.Gergo Nyitrai (HUN)
4.Luka Vasić (SRB)
5.Maksim Trifković (BiH)
6.Marko Bociuna (RU)
7.Marko Mićić (SRB)
8.Marko Sušac (BiH)
9.Nemanja Branković (BIH)
10.Spasoja Mitrović (BiH)
11.Vuk Stevanović (BIH)
12.Vukašin Jović (BiH)

II KATEGORIJA

02.04.2022. (subota) od 12:30h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Azur Smajić (BIH)
2.Danilo Popović (BIH)
3.Hamza Bajraktarević (BIH)
4.Igor Galić (BIH)
5.Lucia Janko (HR)
6.Nemanja Kalajdžić (BIH)
7.Nikola Krasić (BIH)
8.Petar Čičovski (SRB)
9.Petar Roćenović (BIH)
10.Rastko Jovanović (SRB)
11.Tara Perin (SRB)
12.Tina Lazić (BIH)
13.Veljko Mijić (SRB)

III KATEGORIJA

02.04.2022. (subota) od 14:00h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Ajdin Gljiva (BIH)
2.Amela Mujkanović (BIH)
3.Ante Rezo (BIH)
4.Armin Karahmet (BIH)
5.Bogdan Sučević (SRB)
6.Đorđe Ljubojević (BIH)
7.Emil Spasov (BUG)
8.Erik Petrović (HR)
9.Lazar Blagojević (BIH)
10.Luka Ljubojević (BIH)
11.Nikola Soldo (BIH)
12.Orhan Šuta (BIH)
13.Radiša Blagojević (BIH)
14.Stefan Ljubojević (BIH)
15.Vladimir Klincov (SRB)

IV KATEGORIJA

02.04.2022. (subota) od 14:00,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Aleksandar Slavujević (SRB)
2.Danilo Malešević (BIH)
3.Dejan Jovičić (BIH)
4.Dimitar Peshev (BUG)
5.Nikola Blagojević (BIH)
6.Toma Dermendzhiev (BUG)
7.Vedad Huskić (BIH)

V KATEGORIJA

02.04.2022. (subota) od 15:00,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Aleksa Branković (SRB)
2.Andrija Petričević (SRB)
3.Azur Halilović (BIH)
4.Faris Halilović (BIH)
5.Marko Vranić (BIH)
6.Tarik Čergić (BIH)
7.Vladimir Stojanović (BIH)
8.Vuk Janković (CG)
9.Zlatko Kuljanović (BIH)

VI KATEGORIJA

02.04.2022. (subota) od 17:00,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Ivan Tolstoguzov (BUG)
2.Matej Paponja (BIH)
3.Mihovil Pačar (BIH)
4.Nikola Uletović (BIH)
5.Pavle Malićević (BIH)
6.Sergej Ciganović (BIH)
7.Sonja Živković (SRB)
8.Uroš Novaković (SRB)
9.Veljko Jovanić (BIH)

VII KATEGORIJA

01.04.2022. (petak) od 9:00,Ugljevik, Galerija CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Aleksa Kević (BIH)
2.Aleksa Perović (SRB)
3.Boris Grujić (BIH)
4.Đorđe Živković (SRB)
5.Gergana Ilieva (BUG)
6.Hamza Nikočević (BIH)
7.Husejn Bajraktarević (BIH)
8.Igor Ilić (BIH)
9.Luca Bello (ITA)
10.Miloš Milivojević (BIH)
11.Mladen Šapić (SRB)
12.Nikola Jerilović (BIH)
13.Slavica Čobić (BIH)
14.Veljko Živković (SRB)

VIII KATEGORIJA

01.04.2022. (petak) od 9:30,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Alehandra Strashilova (BUH)
2.Aleksa Kantar (SRB)
3.Aleksandar Pejović (SRB)
4.Dimitrije Malinović (BIH)
5.Fazim Mehmedić (BIH)
6.Hasan Muratović (BIH)
7.Ivan Bonić (BIH)
8.Luka Repanović (SRB)
9.Luka Stevanović (SRB)
10.Marko Žujović (SRB)
11Vedad Husomanović (BIH)

IX KATEGORIJA

02.04.2022. (subota) od 9:00, Bijeljina, Velika sala CZK „Semberija“

1.Aleksandar Gvozdić (SK)
2.Dragan Jelačić (BIH)
3.Ivan Lasić (BIH)
4.Orgyan Csanad (HUN)
5.Radovan Ivanović (BIH)

VARIJETE PRETKATEGORIJA

01.04.2022. (petak) od 14:00h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Marjan Kokanović (BIH)
2.Marko Sušac (BIH)
3.Miodrag Vuković (BIH)
4.Nikolaj Pavlović (BIH)

VARIJETE I

01.04.2022. (petak) od 14:15h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Aleksa Maksimović (BIH)
2.Bojana Stanković (BIH)
3.Božo Gajić (BIH)
4.Mihailo Lazarević (BIH)
5.Milica Banović (BIH)
6.Zoran Pavlović (BIH)

VARIJETE II

01.04.2022. (petak) od 14:30h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Dejan Divljanović (BIH)
2.Đorđe Perić (BIH)
3.Marko Maletić (AUS) 
4.Nikola Lazić (BIH) 

VARIJETE IV

01.04.2022. (petak) od 14:50h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Amar Ćosić (BIH)
2.Rene Waidacher (AUS)

KAMERNA I

02.04.2022. (subota) od 16:15h, Galerija  CZK ,,Filip Višnjić”  Ugljevik

1.Duo harmonika Nikolaj I Zoran Pavlović (BIH)
2.Duo harmonika Đorđe Perić I Nemanja Kalajdžić (BIH)

KAMERNA II

02.04.2022. (subota) od 16:30h, Galerija  CZK ,,Filip Višnjić”  Ugljevik

1.Duo Harmonika Ensar Džulović I AjdinOkić (BIH)
2.Kvartet Harmonika (HR)
3.Kamerni ansambl Lejla Mehurić, Amel Girotić, Mesud Šehić, Osman Mulahusejnović, Naid Muratović, Tarik Čalić (BIH)
4.Trio harmonika OMŠ ‘’Kornelije Stanković’’ (BIH)
5.Kvartet Tarik Čalić ,Osman Mulahusejnović, Amel Girotić, Mesud Šehić (BIH)
6.Kvartet harmonika (BiH)

KAMERNA III

01.04.2022. (petak) od 15:00h, Galerija  CZK ,,Filip Višnjić”  Ugljevik

1.Kvintet harmonika Husejn Bajraktarević, Hazim Mehmedić, Pablo Devisme, Benjamin Maguda, Atif Krdžić (BIH)
2.Sekstet Harmonika Miloš Milivojević, Nikola Jerilović, Igor Ilić, Aleksandar Skrbić, Aleksa Kević, Boris Grujić (BIH)
3.Duo harmonika Aleksa Kantar, Uroš Živanović (SRB)

KAMERNA IV

02.04.2022. (subota) od 12:00h, Bijeljina Velika Sala CZK „Semberija“

1.Deana Simić I Radovan Ivanović (BIH)