SATNICA 2023

SOLISTI

PRETKATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 10:00h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Andrija Obradović (BIH)
2.Boris Aleksić (BIH)
3.Danilo Nikolić (BIH)
4.Eman Hočkić (BIH)
5.Filip Kovačević (BIH)
6.Jovan Lukić (SRB)
7.Kerim Bevrnja (BIH)
8.Krsto Mišković (BIH)
9.Luka Trebješanin (SRB)
10.Mihailo Marković (SRB)
11.Milan Babić (BIH)
12.Pavle Adamović (SRB)
13.Petar Pobrić (SRB)
14.Stefan Jaćimović (BIH)
15.Tadija Živanović (SRB)
16.Vasilije Spasojević (BIH)
17.Vojin Vuković (SRB)

I KATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 11:00h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Ajna Šišić (BIH)
2.Azra Hajdarbegović (BIH)
3.  Filip Filipović (SRB)
4.Luka Đorđević (SRB)
5.Mia Zovko (BIH)
6.Ramiz Mešanović (BIH)
7.Stojan Lugonjić (BIH)
8.Vasilije Blagojević (BIH)

II KATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 12:00h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Adin Zekotić (BIH)
2.Adnan Hasanspahić (BIH)
3.Amar Lačić (BIH)
4.Gergö Nytrai (HUN)
5.Jakov Jovanović (SRB)
6.Katarina Krč (SLO)
7.Luka Vasić (SRB)
8.Maksim Trifković (BIH)
9.Marko Sušac (BIH)
10.Martin Svetozarević (SRB)
11.Pavle Aleksić (BIH)
12.Sandra Spirić (BIH)
13.Stefan Aleksić (BIH)
14.Stefan Gotovina (BIH)
15.Vuk Stevanović (BIH)

III KATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 14:00h, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Azur Smajić (BIH)
2.Hugo Johansson (SWE)
3.Lucia Janko (HR)
4.Mahir Hajdarbegović (BIH)
5.Marko Bociuna (RU)
6.Nikola Krasić (BIH)
7.Petar Čičovački (SRB)
8.Petar Roćenović (BIH)
9.Rastko Jovanović (SRB)
10.Tina Lazić (BIH)
11.Veljko Mijić (SRB)

IV KATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 11:00h, Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Agafya Glotova – Davydova (IZR)
2.Ajdin Gljiva (BIH)
3.Amar Hodžić (BIH)
4.Ante Rezo (BIH)
5.Artem Voronin (BUG)
6.Danko Pištignjat (BIH)
7.Emil Spasov (BUG)
8.Lazar Blagojević (BIH)
9.Radiša Blagojević (BIH)
10.Stefan Ljubojević (BIH)
11.Uroš Mandić (SRB)

V KATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 09:30h,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Peter Sokol (SVK)
2.Srđan Spremo (BIH)
3.Tanja Kotaraš (BIH)
4.Tamara Stevanović (BIH)
5.Toma Dermendziev (BUG)

VI KATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 13:30h,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Ajdin Okić (BIH)
2.Andrija Petričević (SRB)
3.David Miličić (BIH)
4.Edward Irinasson (SWE)
5.Ensar Đulović (BIH)
6.Lazar Todorović (SRB)
7.Marko Vranić (BIH)
8.Mihajlo Medan (BIH)
9.Tanja Xiaotoung Xu (CHN)
10.Zlatko Kuljaninović (BIH)

VII KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) ,Bijeljina, Sokolski dom

13:15-14:00h tonska proba
14:00h

1.Damjan Naumoski (NMK)
2.Filip Trajkovski (NMK)
3.Gumru Nuri Ahundzada (AZ)
4.Husejn Barjaktarević (BIH)
5.Jure Krč (SLO)
6.Luca Bello (ITA)

15:30-16:00h tonska proba

16:00h

7.Matej Paponja (BIH)
8.Patarcsits Bálint (HUN)
9.Pavle Đurić (MNE)
10.Slavica Čobić (BIH)
11.Veljko Jovanić (BIH)

VIII KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) , Bijeljina, Sokolski dom

08-09:00h tonska proba
09:00h

1.Aleksa Kević (BIH)
2.Dejan Kuzmanović (SRB)
3.Hasan Muratović (BIH)
4.Hazim Mehmedić (BIH)
5.Igor Ilić (BIH)
6.Darko Rajchikj (NMK)

11-11:45h tonska proba

11:45h

7.Igor Poturica (MNE)
8.Miloš Milivojević (BIH)
9.Nikola Jerilović (BIH)
10.Sára Sokolová (SK)
11.Siniša Lukić (BIH)

IX KATEGORIJA

28.04.2023. (petak), Bijeljina, Velika sala CZK „Semberija“

08-09:00h tonska proba
9:00h

1.Dušan Mišković (SK)
2.Hristina Merdović (MNE)
3.Joko Mićković (MNE)
4.Marija Ratkov (SRB)
5.Milena Drašković (MNE)
6.Nikita Kadesnikov (SK)

12-13:30h tonska proba

13:30h

7.Petar Dinčić (SRB)
8.Stefan Dimitrijević (SRB)
9.Veljko Milojković (SRB)
10.Dimitrije Malinović (BIH)
11.Dženis Gadara (BIH)

VARIJETE I KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) 15:00,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Gergö Nyitrai (HUN)
2.Filip Tešić (BIH)
3.Marko Sušac (BIH)
4.Martin Svetozarević (SRB)
5.Mia Zovko (BIH)
6.Miodrag Vuković (BIH)
7.Nikolaj Pavlović (BIH)

VARIJETE II KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) 15:45,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Božo Gajić (BIH)
2.Lazar Blagojević (BIH)
3.Mihailo Lazarević (BIH)
4.Milica Banović (BIH)
5.Nemanja Kalajdžić (BIH)
6.Rade Vidaković (BIH)
7.Spasoja Mitrović (BIH)
8.Zoran Pavlović (BIH)

VARIJETE III KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) 16:30,Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Dejan Jovičić (BIH)
2.Joanna Ungh (SWE)
3.Marko Maletić (AUS)
4.Peter Sokol (SK)
5.Rade Todorović (BIH)
6.Tanja Xiaotong Xu (CHN)

VARIJETE IV KATEGORIJA

30.04.2023. (nedelja) 15:30,Ugljevik, Galerija CZK “Filip Višnjić” Ugljevik

1.Gumru Nuri Ahundzada (AZ)
2.Sára Sokolová (SK)

VARIJETE V KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) 17:15, Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Marian Minchev (BUG)
2.Rene Waidacher (AUS)

KAMERNA I KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) 18:00, Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Tina Lazić i Vukašin Jović (BIH)
2.Josip Velte I Pavle Ramljak (BIH)
3.Nikolaj i Zoran Pavlović (BIH)

KAMERNA II KATEGORIJA

29.04.2023. (subota) 18:45, Ugljevik, Plava sala CZK ‘‘Filip Višnjić‘‘

1.Kvartet 4B (Bahnan Anđelina, Bahnan Đurđina, Bahnan Džoni i Blagojević Lazar (BIH))
2.Kvintet harmonika Umjetničke škole Poreč (HR)
3.Dejan Jovičić i Rade Todorović (BIH)
4.Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić (BIH)

KAMERNA III KATEGORIJA

28.04.2023. (petak) 16:00h , Bijeljina , Velika sala CZK „Semberija“

1.Hazim Mehmedić i Husejn Bajraktarević (BIH)

Satnica takmičenja

Petak 28.04.2023.

09:00h – Kategorija IX, Centar za kulturu „Semberija“ Bijeljina
16:00h – Kamerni sastavi III Kategorija, Centar za kulturu „Semberija“ Bijeljina

Subota 29.04.2023

09:00h – Kategorija VIII , Sokolski dom Bijeljina
14:00h – Kategorija VII, Sokolski dom Bijeljina

15:00h – Kategorija Varijete I, Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
15:45h – Kategorija Varijete II , Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
16:30h – Kategorija Varijete III , Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
17:15h – Kategorija Varijete V, Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
18:00h – Kamerni sastavi I Kategorija, Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
18:45h – Kamerni sastavi II Kategorija, Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

Nedelja 30.04.2023.

09:30hKategorija V , Plava sala Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
10:00h Pretkategorija, Galerija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
11:00hKategorije I, Galerija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
11:00hKategorija IV , Plava sala Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
12:00h Kategorija II , Galerija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
13:30h Kategorija VI, Plava sala Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
14:00hKategorija III, Galerija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik
15:30hKategorija Varijete IV, Galerija Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik

16:30h – Koncert pobjednika i dodjela nagrada, Plava sala Centra za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik