Solisti 2020

PROPOZICIJE SOLISTI  

 

PRETKATEGORIJA

Godište takmičara: 2011. i mlađi.

Trajanje programa: do 3 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

 

I KATEGORIJA

Godište takmičara: 2010. i mlađi.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

 

II KATEGORIJA

Godište takmičara: 2009. i mlađi.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

 

III KATEGORIJA

Godište takmičara: 2008. i mlađi.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

IV KATEGORIJA

Godište takmičara: 2007. i mlađi.

Trajanje programa: do 7 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

V KATEGORIJA

Godište takmičara: 2006. i mlađi.

Trajanje programa: do 8 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

VI KATEGORIJA

Godište takmičara: 2005. i mlađi.

Trajanje programa: do 8 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

VII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2003. i mlađi.

Trajanje programa: do 12 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

VIII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2001. i mlađi.

Trajanje programa: do 18 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

IX KATEGORIJA

Godište takmičara: 2000. i stariji.

Trajanje programa: do 20 minuta.

  • Program: Kompozicija nastala do 1800 godine
  • Program po slobodnom izboru

*U okviru programa najmanje jedna kompozicija mora biti originalno pisana za harmoniku.