Vize

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 20.06.2012. godine, donijelo je ODLUKU O VIZAMA.

Ovom Odlukom određuju se države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza, koristeći se pasošem i drugom identifikacijskom ispravom koja se može koristiti za ulazak, tranzit, boravak i izlazak iz Bosne i Hercegovine.

Izuzima se od  obaveze  pribavljanja viza za  ulazak i  boravak na teritoriji  Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska, stranac koji je državljanin jedne od sljedećih država:

 1. Albanija
 2. Andora
 3. Argentina
 4. Australija
 5. Austrija
 6. Belgija
 7. Brazil
 8. Brunei Darussalam
 9. Bugarska
 10. Crna Gora
 11. Češka Republika
 12. Čile
 13. Danska
 14. Estonija
 15. Finska
 16. Francuska
 17. Grčka
 18. Gvatemala
 19. Honduras
 20. Hrvatska
 21. Irska
 22. Island
 23. Izrael
 24. Italija
 25. Japan
 26. Kostarika
 27. Koreja Republika
 28. Kanada
 29. Katar
 30. Kipar
 31. Kuvajt
 32. Letonija
 33. Lihtenštajn
 34. Litvanija
 35. Luksemburg
 36. Mađarska
 37. Makedonija
 38. Malezija
 39. Malta
 40. Malteški red
 41. Meksiko
 42. Monako
 43. Nikaragva
 44. Nizozemska
 45. Njemačka
 46. Norveška
 47. Novi Zeland
 48. Panama
 49. Paragvaj
 50. Poljska
 51. Portugal
 52. Rumunija
 53. Sjedinjene Američke Države
 54. Salvador
 55. San Marino
 56. Singapur
 57. Slovačka
 58. Slovenija
 59. Sveta Stolica
 60. Srbija
 61. Španija
 62. Švedska
 63. Švicarska Konfederacija
 64. Turska
 65. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
 66. Urugvaj
 67. Venecuela

Državljani  sledećih specijalnih administrativnih zona, koji nisu obavezni da imaju vizu  prilikom ulaska i boravka na teritoriji  Bosne i Hercegovine  su:

 1. Honkong (Narodna Republika Kina)
 2. Makao   (Narodna Republika Kina)
 3. Tajvan (Narodna Republika Kina)

Državljani Ruske Federacije formiraju  vize u Ambasadi Bosne i Hercegovine  u Moskvi  ili dolaze bez viza  nakon dobijanja  pozivnog pisma  organizatora  Festivala Dani Harmonike.

Državljani Ukraine dolaze bez viza i mogu ostati  do 30 dana.

Osim toga,  uz dokument za putovanje u drugu zemlju  i odgovarajući identifikacioni dokument, koji potvrđuje državljanstvo, mogu da  doputuju u Bosnu i Hercegovinu državljani sledećih  država:

 • Država članova EU
 • Država  potpisnica  Šengejskog dogovora  (vize) kao što su:
 • Andora, Crna Gora, Hrvatska,  Lihenštajn, Monako,  San – Marino, Srbija,  Cveta Stolica  (Vatikan), i Švajcarska Konfederacija.