Žiri 2018

Juri Šiškin (Rusija)

 

 

 

 

Vladimir Murza (Ukrajina)

 

 

 

Viktor Romanko (Rusija)

 

 

 

Zоrаn Rаkić  (Bosna i Hercegovina)

 

 

 

Danijela Gazdić (Bosna I Hercegovina)

 

 

 

Zorica Karakutovska (Makedonija)

 

 

 

Diana Stančeva  (Bugarska)

 

 

  

Irina Krjutjkova   (Švedska)

 

 

 

Ana Šterpin Zagoranski (Hrvatska)

 

 

 

Dražan Kosorić ( Bosna i Hercegovina)

 

 

 

Miljan Bjeletić (Srbija)

 

 

 

Danijela Rakić (Srbija)

 

 

 

Alena Budziňáková (Slovačka)

 

 

 

Grzegorz Palus (Poljska)

 

 

 

Aleksandar  Stojanović (Bosna i Hercegovina)

 

 

 

Dragana Mladenović  (Srbija)

 

 

 

Nemanja Potparić (Crna Gora)

 

 

 

Damir Jovanić (Bosna i Hercegovina)

 

 

 

Gvozden Eraković (Srbija)

 

 

 

Damir Vasiljević Toskić (Srbija)

 

 

 

Dejan Milkunić  (Bosna i Hercegovina)

 

 

 

Ljubo Škiljević (Bosna I Hercegovina)

 

 

 

Ivan Mladenović (Srbija)

 

 

 

Slaviša Perić (Bosna i Hercegovina)