PROPOZICIJE 2020

PROPOZICIJE SOLISTI  

 

PRETKATEGORIJA

Godište takmičara: 2011. i mlađi.

Trajanje programa: do 3 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

 

I KATEGORIJA

Godište takmičara: 2010. i mlađi.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

 

II KATEGORIJA

Godište takmičara: 2009. i mlađi.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije po slobodnom izboru.

 

III KATEGORIJA

Godište takmičara: 2008. i mlađi.

Trajanje programa: do 5 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

IV KATEGORIJA

Godište takmičara: 2007. i mlađi.

Trajanje programa: do 7 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

V KATEGORIJA

Godište takmičara: 2006. i mlađi.

Trajanje programa: do 8 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

VI KATEGORIJA

Godište takmičara: 2005. i mlađi.

Trajanje programa: do 8 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

VII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2003. i mlađi.

Trajanje programa: do 12 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

VIII KATEGORIJA

Godište takmičara: 2001. i mlađi.

Trajanje programa: do 18 minuta.

Program: minimum dvije kompozicije različitog karaktera.

 

IX KATEGORIJA

Godište takmičara: 2000. i stariji.

Trajanje programa: do 20 minuta.

  • Program: Kompozicija nastala do 1800 godine
  • Program po slobodnom izboru

*U okviru programa najmanje jedna kompozicija mora biti originalno pisana za harmoniku.

 

 

Varijete muzika

I kategorija

Takmičari rođeni 2009. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

II kategorija

Takmičari rođeni 2007. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

III kategorija

Takmičari rođeni 2005. god. i mlađi

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 7 minuta (najmanje dve kompozicije)

IV kategorija

Takmičari rođeni 2003. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta (najmanje dve kompozicije)

 

V kategorija

Takmičari rođeni 2001. god. i mlađi

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta (najmanje dvije kompozicije)

Kotizacija:50 KM (25 eura)

Pobjednik kategorije: 200 KM (100 eura)

VI Kategorija

Takmičari rođeni 2000. god. i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dvije kompozicije

 

*U kategorijama solisti – varijate muzika dozvoljeno je izvođenje kompozicija:

Mizet, Polka, Tango, Valcer, Dzez i obrade klasičnih kompozicija

 *U disciplini solisti –  varijate muzika,novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara, osim u kategoriji VI gdje je potrebno da nastupi više od 12 takmičara.

 

 

 

Propozicije – kamerni sastavi

 

U  kamernim sastavima ne može nastupiti više od devet (9) izvodjača. U sastavu mogu biti harmonike ili ansambli u kojima je najmanje jedan instrument harmonika.

I kategorija

Učenici I-III razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 6 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

 

II kategorija

Učenici IV –VI razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 8 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

 

III kategorija

Učenici S.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

 

IV Kategorija

Studenti i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta

( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

 

 

 

 

Propozicije – orkestri

 

I Kategorija

Učenici O. M. Š.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

II Kategorija

Učenici S. M. Š.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)