Propozicije – kamerni sastavi

Read this on English 

U  kamernim sastavima ne može nastupiti više od devet (9) izvodjača. U sastavu mogu biti harmonike ili ansambli u kojima je najmanje jedan instrument harmonika.

I kategorija

Učenici I-III razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 7 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Kotizacija: Duo:50 KM(25 eura)

Trio:60 KM (30 eura)

Kvartet:80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Nagradni fond: 400 KM (200 eura)

Nastavnik :200 KM (100 eura)

Prvoplasirani kamerni sastav:200 KM (100 eura)

 

II kategorija

Učenici IV –VI razreda O.M.Š.

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

(Kotizacija: Duo:50 KM(25 eura)

Trio:60 KM (30 eura)

Kvartet:80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Nagradni fond:440 KM (220 eura)

Nastavnik:200KM(100 eura)

Prvoplasirani kamerni sastav:240 KM (120 eura)

 

III kategorija

Učenici S.M.Š.

Kotizacije: Duo:50 KM (25 eura)

Trio:60 KM (30 eura)

Kvartet:80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta

(najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagradni fond 550 KM(275 eura)

Nastavnik:200 KM (100 eura)

Prvoplasirani kamerni sastav:350 KM (175 eura)

 

IV Kategorija

Studenti i stariji

Kotizacije: Duo:50 KM (25 eura)

Trio:60 KM (30 eura)

Kvartet:80 KM (40 eura)

Kvintet:100 KM (50 eura)

Sastav od 6-9 članova 120 KM (60 eura)

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 20 minuta

( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

Nagradni fond:400 KM (200 eura)

Nagradu dobija prvoplasirani kamerni sastav

*U disciplini kamerni sastavi, novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi najmanje 10 kamernih sastava.