Propozicije – orkestri

Read this on English 

I Kategorija

Učenici O. M. Š.

Kotizacija: 200 KM (100 eura)

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta ( najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)

II Kategorija

Učenici S. M. Š.

Kotizacija: 200 KM (100 eura)

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 20 minuta (najmanje dvije kompozicije različitog karaktera)