Varijete muzika

Read this on English 

I kategorija

Takmičari rođeni 2006. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 7 minuta (najmanje dvije kompozicije ).

Kotizacija:50 KM (25 eura)

Pobjednik kategorije:100 KM (50 eura )

 

II kategorija

Takmičari rođeni 2004. god. i mlađi

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 10 minuta (najmanje dve kompozicije)

Kotizacija:50 KM (25 eura)

Pobjednik kategorije:140 KM  (70 eura)

 

III kategorija

Takmičari rođeni 2002. god. i mlađi.

Program: Po slobodnom izboru u trajanju do 12 minuta (najmanje dve kompozicije)

Kotizacija:50 KM (25 eura)

Pobjednik kategorije: 200 KM (100 eura)

 

IV kategorija

Takmičari rođeni 2000. god. i mlađi

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 15 minuta (najmanje dvije kompozicije)

Kotizacija:50 KM (25 eura)

Pobjednik kategorije: 200 KM (100 eura)

 

V Kategorija

Takmičari rođeni 1999. god. i stariji

Program:Po slobodnom izboru u trajanju do 18 minuta (najmanje dvije kompozicije

Kotizacija:60 KM (30 eura)

Pobjednik kategorije:300 KM (150 eura )

 

*U kategorijama solisti – varijate muzika dozvoljeno je izvođenje kompozicija:

Mizet, Polka, Tango, Valcer, Dzez i obrade klasičnih kompozicija

 *U disciplini solisti –  varijate muzika,novčana nagrada se isplaćuje ukoliko u jednoj kategoriji nastupi više od 10 takmičara, osim u kategoriji V gdje je potrebno da nastupi više od 12 takmičara.