PRAVILNIK

PRAVILNIK 2023

Pravila

Udruženje umjetnika “ARTIST” Bijeljina  i Muzička škola “Kornelije Stanković“ Ugljevik- Bijeljina, u okviru manifestacije “DANI HARMONIKE” 2023. organizuju od 27.aprila do 30. aprila 2023. godine takmičenje za soliste na harmonici, kamerne sastave i orkestre.

1. Takmičenje je otvoreno za sve učenike osnovnih i srednjih škola kao i studente muzičkih akademija svih nacionalnosti iz zemlje i inostranstva.

2.Takmičenje se održava se u Ugljeviku i Bijeljini od 27.aprila do 01. maja 2023. – u disciplinama: solisti na harmonici, kamerni sastavi i orkestri.

3. Krajnji rok za prijavljivanje učešća na takmičenju je 15.04.2023. godine.

4.Takmičarska prijava sadrži sledeća dokumenta:

 • Popunjen prijavni list online(elektronska prijava)
 •  Kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih ili pasoša
 •  Dokaz o pohadjanju odgovarajućeg razreda-za  kamernu muziku(poslati na mail adresu msks.festival@gmail.com)
 • Dokaz o izvršenoj uplati donacije(poslati na mail adresu msks.festival@gmail.com)

5. Takmičarska prijava se salje jedino elektronskim putem linka : https://daniharmonike.com/prijave-2023-online/,a u slucaju poteskoca prijavljivanja obratite se organizatoru elektronskom postom: msks.festival@gmail.com

6. Novčana kotizacija za sve kategorije u disciplini solisti iznosi 60 KM (30 eura),osim kategorije IX,  kategoriji V(u disciplini varijete) – u kojoj kotizacija iznosi 70KM (35 eura).

U disciplini kamerni sastavi kotizacija za učešće iznosi:

 • Duo:60 KM (30 eura)
 • Trio:80 KM (40 eura)
 • Kvatret:100 KM (50 eura)
 • Kvinintet:120 km (60 eura)
 • Sastav od 6-9 članova:140 KM (70 eura)
 • Orkestri: 200KM (100 eura)

Kotizacije uplatiti na žiro račun: NAŠA BANKA a.d. Bijeljina 554-001-00004757-69  , Sa naznakom za učešće na takmičenju „Dani harmonike“.

(U slučaju otkazivanja učešća na takmičenju iznos takmičarske kotizacije se ne vraća kandidatu)

7.Takmičari sami plaćaju svoje putne i boravišne troškove.

8.Organizator će obezbjediti novčane nagrade:

-pobjedniku svake kategorije (ukoliko je ocjenjen bodovina od 90-100)

U kategorijama kamernih sastava novčanu nagradu dobija prvoplasirani sastav.

NAGRADNI FOND

Solisti:

Pret kat.           1. mjesto/ 100KM(50eura)
I kat.                1. mjesto / 100 KM(eura)
II kat.               1. mjesto / 100 KM(50eura)
III kat.              1. mjesto / 150 KM(75eura)
IV kat.              1. mjesto / 150 KM(75eura)
V kat.               1. mjesto / 200 KM(100eura)
VI kat.              1. mjesto / 200 KM(100eura)
VII kat.             1. mjesto/ 200 KM(100eura)
VIII kat.            1. mjesto / 200 KM(100eura)
IX kat.              1. mjesto / 300 KM(150eura)

Varijete:

I kat.                     1. mjesto / 100 KM(50eura)
II kat.                    1. mjesto / 150 KM(75eura)
III kat.                   1. mjesto / 200 KM(100eura)
IV kat.                   1. mjesto / 200 KM(100eura)
V kat.                    1. mjesto / 300 KM(150eura)

Kamerni sastavi:

I kat.                      1. mjesto / 200 KM(100eura)
II kat.                     1. mjesto / 300 KM(150eura)
III kat.                    1. mjesto / 300 KM(150eura)
IV kat.                    1. mjesto / 400 KM(200eura)

9.Ako se dogodi da u bilo kojoj takmičarskoj kategoriji ne nastupi vise od 10 takmičara ,organizator neće isplatiti novčanu nagradu!

10.Kompletan raspored takmičarskih nastupa biće objavljen na web sajtu www.daniharmonike.com najkasnije 5 dana prije početka takmičenja.

11.Takmičarima se dodjeljuju nagrade,pohvale i diplome za učešće po sledećem principu:

 • Prva nagrada:90,00-100 poena
 • Druga nagrada:80,00-89,99 poena
 • Treća nagrada:70,00-79,99 poena
 • Pohvalu osvajaju takmičari ocjenjeni sa 60,00-69,99 poena

Svi ostali takmičari biće nagradjeni diplomom za učešće.

Broj nagrada nije ograničen.Ukoliko više takmičara pretendenata na zvanje laureata kategorije ,ima isti broj poena,prednost se daje mlađem kandidatu.

12.Takmičenje učenika prati i ocjenjuje internacionalni žiri sastavljen od najeminentnijih muzičkih pedagoga i koncertnih izvodjača iz zemlje i inostranstva.

13.Odluke žirija su konačne i neopozive!Član žirija nema pravo da ocjenjuje kandidata kome je nastavnik i sa kojim je u srodstvu.

14.Takmičenje je otvoreno za javnost i prisustvo medija.

15.Svi učesnici festivala se automatski odriču na materijalnu nadoknadu povodom eventualnih radio-televiziskih snimanja ili produkcije audio, foto i video materijala i njihove distribucije .

16.Svi pobjednici kategorija su obavezni nastupiti na završnom koncertu i prisustvovati dodjeli nagrada i priznanja. Neodazivanje povlači za sobom diskvalifikaciju.

17.Svi takmičari su dužni neposredno pred nastup predati jedan primjerak nota programa koji izvode sekretaru žirija.

18.U slucaju bilo  kakvog spora samo varijanta ovog teksta i pravilnika stampana na srpskom jeziku bice smatrana vazecom.